ΚΥΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ W.G.D.S.C.

Στα πλαίσια ανάπτυξης της κυνοφιλίας και του κυναθλητισμού ιδρύθηκε όμιλος με την ονομασία Κυναθλητικός  Όμιλος WHITE GHOSTS dog sports club με έδρα στην Κοζάνη στο 2ο χλμ Ε.Ο. Κοζάνης Θεσσαλονίκης και πρόεδρο τον Γεώργιο Σέγκα !

 Σκοποί του ομίλου είναι:

 1. Η προώθηση της Υπεύθυνης και  Οργανωμένης Κυνοφιλίας και του Κυναθλητισμού .
 2. Η ενθάρρυνση  και καθοδήγηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας, εκτροφής και εκπαίδευσης σκύλων.
 3. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, διαγωνισμών, ικανοτήτων εργασίας καθώς και επίσης η διοργάνωση επιμορφωτικών κυνοφιλικών σεμιναρίων, προβολών και λοιπών συναφών συναντήσεων των μελών.

 

Η συνδρομή στον όμιλο είναι 5 ευρώ / μήνα η οποία πληρώνεται εφάπαξ 12 μηνών δηλαδή 60 ευρώ συν 10 ευρώ το δικαίωμα εγγραφής !

Ο όμιλος δραστηριοποιείται ομαδικά κάθε Σάββατο  από 11:00 – 13:00  και ατομικά καθημερινώς στις εγκαταστάσεις του ομίλου και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του ομίλου και από την ενημερωτική σελίδα του facebook ! (υπάρχει σύνδεσμος στο κάτω μέρος της σελίδας δεξιά)

Με την εγγραφή στον όμιλο εκδίδεται η ταυτότητα μέλους η οποία υποχρεωτικά φέρεται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στον όμιλο από το μέλος , επίσης για την απόκτηση των προσφερόμενων παροχών από τους συνεργάτες του ομίλου είναι υποχρεωτική η επίδειξη της ταυτότητας μέλους μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα !

Για την εγγραφή σας στον όμιλο χρειάζεται φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας και η συμπλήρωση αίτησης στον Κυναθλητικλο Όμιλο WHITE GHOSTS .

Οι εγγραφόμενοι  είναι υποχρεωμένοι να τηρούν  τους εσωτερικούς κανονισμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα  και δικαιούχοι των παρακάτω αναγραφόμενων παροχών!

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ  ΚΥΝΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 

 

                                                       Κυναθλητικός Όμιλος WHITE GHOSTS

                                                      Εσωτερικοί κανονισμοί – Αίτηση εγγραφής                          

         

 1. Τα μέλη του κλαμπ μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του ομίλου προς εξυπηρέτησή τους μόνο τις ώρες και της μέρες που αναγράφονται στον ανάλογο πίνακα.
 2. Οποιαδήποτε δραστηριότητα των μελών στους χώρους δραστηριότητας θα διεξάγετε υπό την επιτήρηση των εκπαιδευτών του ομίλου.
 3. Οι υποχρεώσεις ιδιοκτητών σκύλων ισχύουν το ίδιο και στις εγκαταστάσεις του ομίλου.
 4. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο όμιλος σε περίπτωση ατυχήματος κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.
 5. Απαγορεύεται αυστηρώς ασυνόδευτα άτομα κάτω των 18 ετών.
 6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό σας στις εγκαταστάσεις του ομίλου και τη λήψη παροχών είναι η συνδρομή σας να είναι ανανεωμένη και να έχετε μαζί σας την ταυτότητα μέλους.
 7. Σε περίπτωση όπου τα μέλη φέρνουν επισκέπτες θα πρέπει να έχει ενημερωθεί ο υπεύθυνος του ομίλου και να έχει χορηγήσει άδεια επίσκεψης.
 8. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των μελών στους εσωτερικούς κανονισμούς ο όμιλος έχει δικαίωμα να διαγράψει τα μέλη χωρίς επιστροφή της συνδρομής
 9. Με την αίτηση εγγραφής στον όμιλο δηλώνεται ότι έχετε λάβει γνώση τους εσωτερικούς κανονισμούς του ομίλου και αποδέχεστε όλους τους κανονισμούς από το 1 ως και το 16.
 10. Τα μέλη του ομίλου έχουν δικαίωμα στις παροχές που αναγράφονται στον ανάλογο πίνακα
 11. Τα μέλη πρέπει να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του ομίλου και να υπακούν τους υπεύθηνους.
 12. Ο όμιλος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού ,ασθένειας ή αιφνίδιου θανάτου του σκύλου των μελών από παθολογικά ή άλλα ιατρικής φύσεως αίτια κατά τη διάρκεια παραμονής η δραστηριότητας του σκύλου στις εγκαταστάσεις .
 13. Ο προηγούμενος κανονισμός (12.) καταργείται εφόσον το μέλος προσκομίζει ανά τρίμηνο ακτινογραφία θώρακος και υσχίων ,αιματολογικές εξετάσεις τύπου γενικές,βιοχημικές,θυροειδή ,τεστ λεισμανίασης , τεστ διροφιλαρίωσης και υπέρηχο στομάχου ,καρδιάς ,πνευμώνων , νεφρών ,θυροειδή και εξέταση γενικής υγείας με όλα τα παραπάνω θεωρημένα από νόμιμο κτηνίατρο .
 14. Ο όμιλος υποχρεόυται να φροντίζει επιμελώς και να μην κακοποιεί τους σκύλους των μελών και να προβεί άμεσα σε ιατρική βοήθεια αν χρειαστεί σκύλος των μελών για οποιοδήποτε λόγο ή υποψία κινδύνου.Τα έξοδα τυχόν ιατρικής επέμβασης ή περίθαλψης επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη !
 15. Οι παραπάνω κανονισμοί μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση και αναρτούνται δημόσια στην ιστοσελίδα του ομίλου www.whiteghosts.gr μενού Κυναθλητικός Όμιλος W.G.D.S.C.
 16. Δηλώνω πως έχω λάβει ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών μου δεδομένων από τον Κυναθλητικό Όμιλο και εκφράζω ελεύθερα τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων με σκοπό την πληροφόρηση, (επικοινωνία προς εμένα μέσο τηλεφωνικής επικοινωνίας, e-mail, SMS, επιστολές μέσω ταχυδρομείου) των υπηρεσιών του Κυναθλητικού Ομίλου .

                   

                                                     ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦHΣ

                                   στον Κυναθλητικό Όμιλο WHITE GHOSTS

 

Α.Μ.Μ.                :

HM/NIA               :

ONOMA                :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ          :

ΔΙΕΥΘΗΝΣΗ         :

ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ   :

 

Με ατομική μου ευθύνη και αφού έλαβα γνώση τους εσωτερικούς κανονισμούς του ομίλου δηλώνω ότι θέλω να εγγραφώ ως μέλος στον Κυναθλητικό Όμιλο WHITE GHOSTS

 

            ο Πρόεδρος                        ο Γεν.γραμματέας                                               ο/η Δηλών


           Σέγκας Γεώργιος                  Σαργκάνα Κωνσταντίνα                                 

  

                                                             

                                                            ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

                                               Κυναθλητικού Ομίλου WHITE GHOSTS 

 1. Εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα σημεία πώλησης τροφών
 2. Εκπτώσεις σε συνεργαζόμενα ιατρικά κέντρα
 3. Έκπτωση στη εισφορά χρήσης εγκαταστάσεων του ομίλου
 1. Εκπτώσεις σε επώνυμα εκπαιδευτικά υλικά και αναλώσιμα
 2. Δωρεάν επιμορφωτικά εσωτερικά σεμινάρια του ομίλου
 3. Δωρεάν συντήρηση εκπαιδευμένου σκύλου (περίπου 1 φορά ανά 3 μήνες)
 4. Έκπτωση σε εξωτερικά επιμορφωτικά σεμινάρια του ομίλου (σε όλα)
 5. Δωρεάν ενημέρωση επιλογής σκύλου και προεκπαίδευσης
 6. Εκπτώσεις σε εκπαίδευση σκύλων με συνεργαζόμενους εκπαιδευτές του ομίλου
 7. Δωρεάν πάρκο αναψυχής και άσκησης σκύλων
 8. Δωρεάν έλεγχος υγείας σκύλου από κτηνίατρο ( 1 φορά τον χρόνο )

 

                 Ο πρόεδρος                                Ο Γεν. γραμματέας

                Σέγκας Γεώργιος                            Σαργκάνα Κωνσταντίνα

Ο όμιλος είναι νόμιμος βάση απόφασης δικαστηρίου :

3232

 

Dog ALERT Hellas

Dog ALERT Hellas (facebook) – πλατφόρμα αναζήτησης χαμένων ή σκύλων που βρέθηκαν !


Φίλοι Σκύλων

Φίλοι Σκύλων (facebook) – Συμβουλές , Πληροφορίες για την εκπαίδευση του σκύλου !

Δείτε το βίντεο από τα εγκαίνια του Κυναθλητικού Ομίλου